NATUREN
    

Skulpturparkens areal er ca. 13,5 ha.

Den midterste og største del af Skulpturpark Billund er ægte billundnatur med eng, vandløb, lunde, skovbevoksning, pletter med hede – og noget sjældent: rester af sanddyner fra gammel tid, da blæsten hærgede.

Billund Bæk har sit løb gennem hele parken. 

Denne "vilde del" er med til at sætte Skulpturpark Billund i særklasse som landskabspark. Det giver flere muligheder for kunsten i fri natur - samt inddragelse af børn og unge i leg og læring – at kunne skærpe helhedsopfattelsen af både natur og kunst.

Planter
Træsorter: Eg, birk, fyr, gran, røn, 
Buske: Lyng
Røllike, blåhat, jomfru Marias sengehalm, blåklokke, margerit, blåmunk, tormentil, høgeurt, perikon, kohvede, almindelig star, skovangelik, almindelig syre, mjødurt, gederams, agertidsel, baldrianstedmoderblomst, harekløver, kærtidsel, djævelsbid, katteskæg, græsser og siv.

Dyr
bl.a. rådyr, ræv, hare, egern 

Fugle:
bl.a. isfugl, rørhøne, and, sangfugle, skovskade, alm. skade, krage

Om vinteren er der mulighed for at se den fine krikand, som tit raster i søen.

Insekter o.a.:
Sommerfugle: bl.a. okkergul pletvinge og dukatsommerfugl.
Biller: gåsebiller, vandbiller i bækken. 
Guldsmed. 

 

Skulpturparken er en lille oase for bier og sommerfugle. Dette skyldes, at der er næringsfattige partier, som er soleksponeret, hvor sommerfugle og insekter har deres rede og foderplanter, og der er masser af naturlige blomsterplanter, der giver føde som pollen og nektar til bierne og sommerfuglene. I Skulpturparken er der hele to rødlistede sommerfugle, dukatsommerfugl og okkkergul pletvinge, men der er selvfølgelig flere almindelige arter. På en solrig sommerdag svirrer det med sommerfugle, og der er en summen af bier.

Parløb reklamebureau a/s