Historien 1986 - 1990

 

1990
Billund Initiativ-Gruppe (BIG) under Billund Handels- og Erhvervsforening og Erhvervskontoret inviterer til møde om ”udsmykning af byområdet” i september. Projektgruppe 4 etableres med Erik Møller Nielsen som formand – øvrige medlemmer: kulturudvalgsformand Henning Kristensen, Peter Ambeck-Madsen som repræsentant for LEGO Gruppen, Jens Poulsen som repræsentant for LEGOLAND parken, Flemming Washuus som repræsentant for de butiksdrivende samt

kunstneren Ingrid Kathrine Villesen, Bjarne Jakobsen og Bøje Sørensen som repræsentanter for borgerne i Billund og Vorbasse.

Det kommunale kunstudvalg fra 1987 nedlægges – men i 1991-budgettet har kommunen afsat 250.000 kr. til kunstindkøb. 

 

1989
Alfio Bonannos ”Konstruktion med blåt fragment” - i folkemunde bliver den til ”Den blå sten” - opstilles (til låns) foran plejehjemmet.
Afslag fra både Ny Carlsberg Fondet og Statens Kunstfond på ansøgning om støtte til kunst i Billund. Banken Bikuben i Billund giver tilsagn om 50.000 kr. Naturgas Syd vil støtte med 300 m gasledning (og evt. gasforbrug) i bymidten, hvis Hans Krulls forslag til en ildsprudende dragevandkunst realiseres. Projekt ”Kunstudsmykning” tages af kommunens budget på grund af besparelser. 

1988 
Flash-kunstnerne Per Kramer, Leif Mikkelsen, Hans Krull og Alfio Bonanno præsenterer konkrete skitseforslag. LEGO Gruppen giver tilsagn om at være med til at finansiere 50-50, når/hvis kommunen også vil være med. Billund kommune afsætter 250.000 kr. om året til anskaffelse af kunst for den kommende fire års periode. 

1987 
Debatten fortsætter, og Billund Kommune nedsætter et kunstudvalg, hvoraf Peter Ambeck-Madsen og Ingrid Kathrine Villesen senere fortsætter i det, der bliver skulpturpark-arbejdsgruppen. 

1986
Debatoplæg i lokalpressen om blandt andet kunst-byporte ved alle Billunds indfaldsveje.

Parløb reklamebureau a/s