Gunhild Rudjord og
Esben Lyngsaa Madsen

 

Pentagonia er en såkaldt skivekonstruktion. En konstruktionstype der i modsætning til gittermastens stænger og knuder, baserer sig på flader og samlinger, der danner 3-grenede hjørner. Skivekonstruktionen er særlig ved, at den fordeler kræfter til hele overfladen, hvorfor den er velegnet til udførelse af materialer som f.eks. krydsfiner, glas eller som her, keramiske fliser. 

Gaudi kendte til denne konstruktionstype, om end på et intuitivt plan. Han kendte ikke de matematiske principper fuldt ud. 

Et af stikordene til denne udstilling var »nye veje/materialer«. Vi har anvendt computerteknologi ved konstruktionen af denne skulptur. Vi har også benyttet et »nyt« materiale for keramikkens vedkommende: fajance. Her anvendes stentøjsler, som brændes til sintring, og derefter pålægges lavtbrændende lertøjsglasurer. 

Vores udgangspunkt var »noget med søjler og kupler« men kom i vanskeligheder med konstruktionen, men kom ved et tilfælde i kontakt med civilingeniør Ture Wester, Skivelaboratoriet på kunstakademiets arkitektskole, som har arbejdet med skivekonstruktioner i ca. 15 år. Det materiale, han lå inde med, var så spændende og nyt, ikke mindst i keramisk sammenhæng, at vi sadlede helt om og valgte en »ren« computerform. 

Pentagonia er udført på Tommerup Teglværks keramiske afdeling.

En tak til Ture Wester for computerarbejde, Tommerup Teglværk for at lægge værksted til - og til Erik Nyholm for at have givet os mod og lyst. 

Gunhild Rudjord og Esben Lyngsaa Madsen 1990. 

Læs mere på:
www.keramos.dk

Parløb reklamebureau a/s