Historien

2022

Ved års og bestyrelsesmødet udtrådte Visti Lund Jensen fra bestyrelsen og også Skulpturparkens formand siden 2009 Kirsten Vagtholm. Preben Møller Nielsen indtrådte i bestyrelsen. Karin Pedersen overtog jobbet som kasserer.

Jacob Skriver Kragegaard blev valgt som ny formand.

Grundet afslag på ansøgning blev projektet ”To Ens” af Hans Pauli Olsen sat på pause. Kunstneren blev honoreret for sit skitsearbejde.

Skole OL blev afholdt i Billund, og Skulpturparken deltog i orienterende møde.

I foråret kontaktedes kommunen ved H.C. Poulsen angående udskiftning af keramiksten til chaussesten ved tetraedrene. På grund af travlhed nåede man det ikke i 2022. En reparation af tetraedrene er sat i gang, da der er frostskader i betonen. Reparationen færdiggøres i 2023.

I maj orienterede biolog Mads Navntoft bestyrelsen om parkens pleje.

I foråret kom der en henvendelse fra Leah Sloth, Trafik, Park og Natur vedr. planer om at placere en bænk på plænen foran plejehjemmet, så beboerne kan gå en kort tur og nyde Skulpturparken. Bænken blev til tre små bænke i hesteskoform.

Skulpturparken deltog i et samarbejde med repræsentanter for Folkeuniversitetet og formanden for Kunstforeningen vedr. foredrag med Pontus Kjerrman og Tine Hecht-Pedersen d. 25-10 i Billund Centret.

Ved et møde med Kultur – og fritidschef Rasmus Kaufmann ang. ændring af Skulpturparkens vedtægter blev det godkendt, at vi nu kan kalde os det, vi har arbejdet som længe, nemlig en bestyrelse fremfor tidligere en arbejdsgruppe. Rasmus Kaufmann har desuden bedt om, at der afholdes et årligt dialogmøde, så der er indsat en ny paragraf ang. dette. Vedtægterne blev godkendt af byrådet.

I forbindelse med udgivelsen af brochuren ”På skulptur” fik Skulpturparkens hjemmeside en ny fane: Byens skulpturer

Et forslag om ”kravl ikke op” skilte drøftes, da nogle af parkens skulpturer ikke tåler at børn kravler på dem.
 

 

2021

Drøftelse af spændende lyskunst-projekter endte forløbig i at opsætte spotlys på ”Stjernedyret”. Jorden tilhører LEGOLAND, der syntes om ideen og vil betale strømforbrug. Placeringen blev via Kommunen sendt i høring hos Lufthavnen og godkendt. Skulpturparkbestyrelsen betaler installation og lys. Det er alle pengene værd. Måske et par andre skulpturer også bør belyses.

Ny drøftelse af natursti bagom Jeppe Heins skulptur - et ønske gennem flere år.

Forslag til ny skulptur: måske en færøsk kunstner?

De to japanske skulpturer lokker børn til at klatre, har vi konstateret. Konstruktion og bemaling er mere sart end forventet. ”Togen” skal til reparation hos Omme Autolak, transport af de gode, trofaste hjælpere. Jernfundamentet skal samtidig galvaniseres. På et tidspunkt skal det også ske for ”Oto”, der desværre har revner i lakken, som foreløbig pletmales med originalmaling.
Kunstnergruppen SUPERFLEX er engageret af CoC og KIRKBI til et stort projekt på arealet ved Skolevej.

Karin Pedersen, Galleri SAM, Billund, er indtrådt i bestyrelsen, da Kirsten Vagtholm ønsker at udtræde omkring årsmøde 2022.

Skulpturparken får en ny, spændende nabo i travbanearealet, der er købt af KIRKBI og skal omdannes til en ny bydel. Dermed bliver vores ønske om en sti bagom ”3-D-C” af Jeppe Hein gennemført. Mange perspektiver og overvejelser, også vedrørende hegnet.

Vi blev på sædvanlig god facon orienteret om årets høslæt og senere udtynding af småbuske og udvalgte træer. En fin spadseretur med Mads Navntoft Olsen fra Miljøafdelingen, hvor vi også bidrager med ønsker og kommentarer. Ligeledes har vi et fint samarbejde med Park- og Vejafdelingen. Og vi havde en særlig introduktionsspadseretur med den forholdsvis nytiltrådte direktør for Teknik- Plan - og Kultur.
 

Der var kunstvandring en septemberaften på Skulpturstien med kunstanmelder Trine Ross - desværre ikke længere end til de to japanske skulpturer, da aftalen også omfattede et miniforedrag.

Playline-forløbet bliver ændret lidt i forhold til Skulpturstien og drejer længere ind i det kommende travbaneareal. En fordel for parken, tror vi.

På dialogmøde med kultur- og fritidschefen drøftede vi, hvordan kommunens hjemmeside bedre kan fremhæve Skulpturparken. Ligeledes bør parken fremhæves på kort, også Krak og Google hvis det lader sig gøre. Skulpturparken bør også findes via skiltning ved indfaldsvejene til Billund.
Vi foreslår ligeledes en ensartet skiltning i Billund.

I anledning af Billund Centrets 50-års jubilæum foreslår vi fremstilling af en (efterspurgt) folder om huset.  

Skulpturparken var 24. oktober område for fem orienteringsklubber for World Ranking Event.

Drøftelse af et projekt med ”talende skulpturer”.

De fem skulpturer i rosa, portugisisk marmor afsløres af Kjeld Kirk Kristiansen, Borgmesteren, CoC, SUPERFLEX-gruppen og de 121 børn, der deltog med lyserøde LEGO byggerier til inspiration for kunstnerne. Værket får titlen ”Legekontrakten” og er tilegnet børn og voksne. Værket er efter aftale med Billund Kommune opført på Skulpturparkens hjemmeside. Senere drøftelse af evt. skiltning som parkens øvrige skulpturer.

Møde med kunstneren Hans Pauli Olsen vedr. evt. nyt værk.    

Parløb reklamebureau a/s