Historien 2001 - 2010

 

2010
Ansøgninger til en lang række fonde vedr. Alfio Bonanno-skulpturen, nu benævnt ”Stella B”. 

Sommerudstilling 2010 planlagt. 

2009
En af initiativtagerne til Skulpturpark Billund, drivkraft og medlem af arbejdsgruppen fra den spæde begyndelse, Peter Ambeck-Madsen, døde i februar 2009. 

2008
Køb og afsløring af ”Drømme, leve, lege” (Thomas Kruse, inspireret og assisteret af omkring 70 børn fra Billedskolen) for 175.000 kr. – finansieret af Ole Kirk’s Fond.

Ingvar Cronhammars ”Parkbænk IV” fra 2007 (nr. 2 af i alt 7 udgaver) afsløres i juni. Værket (værdi 320.000 kr.) doneres af Camilla og Kjeld Kirk Kristiansen. Forankring af værket leveres og doneres af den lokale virksomhed K.G. Hansen og Sønner.

Skulptur-arbejdsgruppen. 

2007
Samarbejde med billedkunstneren Thomas Kruse og Billedskolen i Billund Musik- og Kulturskole. Thomas Kruse og billedskoleeleverne skal skabe en mosaikpyramideport til skulpturparkens begyndelse ved Nordmarksvej. 

2005 og 2006
Arbejdsgruppen sender maj 2005 skriftligt forslag til borgmesteren i Billund kommune vedrørende en lille ændring af stiforløbet samt installering af belysning på stien gennem skulpturparken. Forslaget peger også fremad i forhold til storturismeplanerne i byens udkant (Lalandia Billund). På grund af stram økonomi og kommunesammenlægningen drøftes forslaget først igen i 2007, og i 2008 da Billund Handelsforening har præsenteret deres idéer for bl.a. skulpturparken.

Arbejdsgruppen har på flere møder drøftet forskellige lyssætningsmuligheder, sti-forløbet og sti-belægning. 

Arbejdsgruppen formulerer en egentlig vision for skulpturparken:
”Det er visionen at give lokalbefolkningen, turister og hotelgæster visuelle oplevelser af høj kunstnerisk kvalitet. Det sikres ved anskaffelse/leje/udstilling af et varieret udvalg af vejrbestandige, robuste skulpturer spændende fra traditionelle granitværker over jern, stål, bronze til keramiske værker, land art og andre udtryksmåder. Det er visionen, at Skulpturpark Billund skal være blandt landets bedste og dermed være med til at sætte Billund på både danmarks- og verdenskortet.

Det er visionen – over årene – at tilføre yderligere 20-30 skulpturer af varierende størrelse til området.” 

I 2006 blev logoet strammet op og skiltningen fornyet, så den blev mere læsbar. Planlægning tager tid - et unikt landart projekt. 

Allerede i sommeren 2005 kom den internationalt anerkendte landart-kunstner Alfio Bonanno (han bor og arbejder i Rudkøbing) på besøg i Skulpturpark Billund.

Et par år havde han stået på ønskesedlen, og et godt samarbejde begyndte. Der har været flere møder og nogle spændende projektforslag til en land-art skulptur ved Billund bæk, mange entreprenør- og ingeniørberegninger, geotekniske beregninger, nabohøringer samt en fysisk model til præsentation af projektet.

Flere beregninger og vurderinger kommer, men 2009 er året hvor arbejdsgruppen vil rette henvendelse til nogle store, danske fonde til realisering af projektet, der vil bringe Skulpturpark Billund i verdensklasse. 

2004
Med velvillig bistand på 50.000 kr. fra Billund Kommune var vi i stand til at leje, transportere og installere 6 skulpturer til en 4-måneders sommerudstilling. Ikast-kunstneren Jens Chr. Jensen præsenterede 5 spændende, abstrakte skulpturer i granit. Gunhild Rudjord og Esben Lyngsaa Madsen udstillede ”Pentagonia” bestående af blå fajancekakler og fundament i jern. 

Det lykkedes – med støtte fra Billund kommune, Ole Kirk’s Fond, Den Jyske Sparekasse og Ribe Amt - at købe ”Pentagonia” (190.000 kr.) samt en af Jens Chr. Jensens skulpturer beskrevet som ”granit på søjler” (110.000 kr.). 
 

2003
Skulpturpark Billund-arbejdsgruppen indkaldes til møde af kommunens daværende erhvervschef, Kurt Jepsen.

Arbejdet går i gang igen i samarbejde med Billund Kunstforening.

Kassebeholdningen 65.000 kr. blev anvendt i årets løb til fornyet skiltning, en mere robust form ved de enkelte skulpturer samt tre nye, høje indgangs- og midtvejsskilte. Udformet og delvist sponsoreret af MODULEX Danmark A/S, Billund.

Arbejdsgruppen drøftede fremtidsperspektiver og muligheder: at finde egnede kunstnere og 1-2 ønskeskulpturer til skulpturparken allerede for 2004 – dels med at fremskaffe de nødvendige økonomiske midler hos det lokale erhvervsliv og

Billund kommune (og daværende Ribe amt). Både Billund Kommune og Ole Kirk’s Fond var positive over genoptagelsen af aktiviteterne. Gruppen skal fortsat søge om økonomisk støtte fra gang til gang. Billund Kommune var ligeledes positiv med hensyn til en tiltrængt gartnermæssig opstramning af græs, buskadser og træer. Det landskabelige renoveringsarbejde blev gennemført det samme år. 

2001
Køb af ”Welcome to my world” (Pontus Kjerrmann) for 150.000 kr. – finansieret 50-50 af LEGO Company og Billund kommune. 

 

Parløb reklamebureau a/s