Historien 2016-2020

 

2020
Februars værste storm knækkede den ene af Balanceakterne i søen. Jens Galschiøt er gået i gang med reparation af skulpturen og bestilling af ny kulfiberstang. Samtidig er skulpturen "Give Me a Kiss" sendt til reparation.

Drøftelser af Skulpturparkens side mod Hans Jensens Vej. Vi ønsker kvalitet og sammenhæng med de nye byggerier og LEGO House. Et skulpturelt opholdsområde. Kommunens midlertidige opstilling af en træhytte og nogle legeredskaber bør ikke stå ret længe. En af vores ideer er en spektakulær bænk/legeskulptur af Jeppe Hein.  

Skulpturen ”Give Me a Kiss” bliver totalrenset og malet på ny. Dygtigt og professionelt arbejde af Omme Autolak i Grindssted - og transport t/retur af Bent Fasterhold og gode folk. Hvad skulle Skulpturparken gøre uden alle de fantastiske hjælpere og interesserede, vi har?

Coronakrisen nedsatte antal af bestyrelsesmøder, men kommunikationen blev opretholdt via email.

Den lokale super-fotograf Johnny Madsen har givet os tilladelse til at lægge nogle af hans suverænt flotte fotos fra Skulpturparken på hjemmesiden. Det er en fornem måde at vise parken på forskellige årstider.

Kasserer Jacob Kragegaard har rengjort parkens skilte. Auto-polish er virkningsfuldt mod grimme, sorte streger og til rengøring af blanke skulpturer.

Bogsalget går udmærket.

Bestyrelsen drøftede en idé om opstilling af en af Jeppe Heins farverige, kæmpestore legeskulpturbænke på hjørnearealet ved Skolevej/Hans Jensensvej. Vi har nævnt ideen på et møde med Charlotte Sahl Madsen.

Kulturkonsulenten orienterede om Skole-OL i Billund Kommune de kommende fire år. Skulpturparken bliver også en del af planlægningen.

Kirkefløjen, Billund Centret og arealet ved skulpturgruppen ”Den Lille Prins” bliver stedet, hvor kunstprojektet ”Together While Apart” opstilles i forbindelse med Trekantområdets Festuge. I de brede riller, hvor ”bardunerne” fastgøres i cement, vil Park & Vej senere lægge forårsløg - når cementen er fjernet.

Efter et halvt års søgning fandt Jens Galschiøt en anvendelig kulfiberstang i Frankrig. Skulpturen blev med kran og Jens i waders genplaceret i søen til alles glæde.

Vi opgav projekt om indkøb af skulpturen ”Observando la Fantasia” - den blev for dyr.

På dialogmøde med kultur- og fritidschefen havde vi en drøftelse om æstetik i byområdet inkl. Skulpturparken og kommunens evt. planer for Billund Centret som kulturcenter.

Skulpturparken som midtpunkt: Drøftelse af et sommerprojekt med Billedskolen og fire andre billedskoler i lighed med 2019, hvor Vejen Kunstmuseums store Skibelundtelt var centrum.

Bestyrelsen oplyste om flere skulpturer, der pga byggeri i bymidten, var opmagasineret i Park & Vejs depot.

Flere drøftelser af nye projekter, bl.a. skovprojekt med labyrint, ny skulptur, parkområdet ved Nordmarksvej og Rotarys idé om en træbelagt gangsti fra selve Skulpturstien ned til bækken.

Et par rundvisninger måtte aflyses pga corona-situationen.

 

2019
Bogen om Skulpturparken er blevet godt modtaget. Den sælges på Billund Bibliotek, flere hoteller og i nogle af byens forretninger.

Bestyrelsen har haft flere drøftelser om nye skulpturer.

Aftenturen i Skulpturparken for alle 19. juni var en succes. Afdelingsleder Jesper Primdahl, Billund Vand & Energi fortalte. Hovedtemaet var Vand - det store projekt med udvidelse af søen og genslyngning af Billund Bæk. Der var mere end 60 interesserede deltagere.

Biblioteket og Erhvervskontoret - og Bamsemuseet efterspurgte en lille folder om Skulpturparken. Vi layoutede en udgave, hvor der kan indsættes logo på forsiden, og både dansk og engelsk version, som sendes til selv-print. Flere hoteller og forretninger modtager den nu også.

Rotary-Billund overvejer et trampesti-projekt i Skulpturparken. Flere forslag drøftes.

Vi deltog i flere møder vedr. kommunens Playline-projekt. Vi registrerer, at landskabsarkitekt Charlotte Skibsteds inspirerende udviklingsplan fra 2010 nu bruges som katalog i Planafdelingen. Vi nævner ønsket om plantning af træer som skulpturelt hegn langs parkens sydvendte skel, mod Travbanen og skolen.

Billund Kommune deltager hvert år i Trekantområdets Festuge i august. Kulturkonsulenten foreslår et ”transformerings-projekt” i Skulpturparken i 2020. Vi udvælger fire skulpturer til evt. deltagelse og spørger de relevante kunstnere om deres accept.

Skulpturen ”Give Me a Kiss” har fået en skade. Der er slået hul i hovedet. Mens vi finder det rette værksted, får hovedet plaster på, gennemsigtigt tape, der lukker vand ude.

To designstuderende var tilknyttet kommunens Planafdelingen i nogle uger. De arbejdede med et skulpturelt projekt/vand og lyd i Skulpturparken.

2018
Året stod i bogens tegn. 11. oktober præsenterede en stolt bestyrelse bogen ”Skulptur rimer på natur”.

Kvalitet: Hos mange af kommunens nyansatte savner vi sans for kvalitet og historik/viden om Skulpturparken og Billund i øvrigt. Skulpturparken er blevet populær, og mange vil gerne afvikle arrangementer derude. Desværre har et par afdelinger på rådhuset brugt mange penge på en ”Fortællesti”, som er anlagt i Skulpturparkens skovområde.
Drøftelse vedr. kvalitetskriterier med Borgmester og Kommunaldirektør. Vi kan håbe, at det der projekteres i Skulpturparken af andre også vil sætte kvaliteten højt. Fremover holder vi årligt, fælles orienteringsmøde med kultur- og fritidschef Rasmus Kaufmann.

Vi besluttede at købe to skulpturer af japanske Sawako Ando. Kunstneren udstillede på Sculpture by the Sea i Aarhus.
Togen og Oto, de nye skulpturer fra Japan, blev opstillet med hjælp K.G. Hansen. Modulex donerede skiltene.

I sensommeren blev grimme halvskure uden vores vidende anbragt i parkens skov. Vi måtte protestere - både pga. kvaliteten og brandfaren

Billund Vand og Billund Kommune har store anlægsarbejder i Skulpturparken med udvidelse af søen og re-slyngning af Billund Bæk.
Kommunens projekt om Playline forstår vi ikke i forhold til Skulpturparken, men bliver inviteret til nyt møde, der fremmer dialogen.

Vi holder møde med Børnenes Hovedstad om et fælles projekt.

Skulpturen 3-Dimensional-Circle er på plads igen. Der kom en helt ny skulptur Jeppe Heins værksted i Berlin, da den første ikke kunne repareres. Kirkbi har sørget for opstilling og anlægsarbejdet på stedet.
Der har været problemer med belysningen af ”Give Me a Kiss” - vedligeholdelsen overtages af kommunens installatør. Park & Vej har sagt ja til at lægge chaussesten omkring lamperne.

2017
Spotlysene ved  ”Give Me a Kiss” blev opstillet. Det viste sig, at den slags er udsatte for fugt og stød. Men alle er glade for belysningen.

Vi har ønske om en trampesti fra Jeppe Hein-skulpturen og ind langs hegnet mod skolen. Afdelingen for Natur og Fritidsliv er enige i, at det er en god idé,  men også om at vente, til byggeriet og dermed pumpning af grundvand gennem rør ud i engeni Skulpturparken er afsluttet.

Bogprojektet sættes i gang. Vi taler meget om billeder. Der holdes en del møder. Tekstforfattere kontaktes og ligeså oversætter til engelsk. Vi søger fonde.

Årets aftentur i Skulpturparken ”for alle” er denne gang med biolog Mads Navntoft Olsen, Billund Kommune.

Company Town ruten og Skulpturstien - samt Hjertestien og Sound walk - bliver en del af en ny større rute udtænkt af Billund Kommune og kaldt Playline. Det ord hævder vi, kan misforstås pga tanken og LEGO legetemaer. Vi holder møde med repræsentanter for Planafdelingen.

Cronhammar-bænken bliver efterset for skrammer på siderne og nylakeret.

3-D-Circle er gået lidt i stykker i midten og sendes til Jeppe Heins værksted i Berlin.

Bogen begynder at ligne vores ønsker, men vi mangler billeder.

2016
Flere store arbejdsprojekter gennemføres i anledning af parkens 25-års jubilæum. Modulex donerer nye indgangsskilte ved de tre indgange samt skilte til to, nye skulpturer. Park & Vej lægger chaussesten uden om skiltene.

Kommunen har fældet gamle graner i et (lidt for stort) stykke af skoven og nyplantet forskellige løvtræer.

Vi ønsker hjemmesiden redesignet og får et flot oplæg fra CreaScop. Vi opretter desuden en facebook-side.

En gruppe elever fra Det jyske Kunstakademi vil gerne deltage i en Sommerudstilling i Skulpturparken. Ingen af dem har tidligere udstillet skulpturer i det fri. Budgettet holder fint til ideen. Tidspunkt juni-juli.

K.G. Hansens uvurderlige murere flytter ”Indgang” - parkens allerførste skulptur - til ny plads ved Skolevej. Og de forbereder placering og opstiller to nye skulpturer.

28. april afsløres ”Fabeldyr” - kunstneren, H.K.H. Prins Henrik selv er til stede. Skulpturen er en gave fra Camilla og Kjeld Kirk Kristiansen. Prins Henrik syntes om en konkurrence om at finde kælenavn til Fabeldyret. 

21. maj fejrer vi parkens 25-års jubilæum. Musik af LEGOLAND Billund Garden. Taler og afsløring af endnu en ny skulptur. ”Give Me a Kiss” af kinesiske Qian Sihua - en gave fra Ole Kirk’s Fond. Traktement: gule kys-kager som apropos til skulpturen - og Hotel Propellens jubilæumshilsen i forma af servering af kaffe, te og juice.  

Et forslag om belysning af ”Give Me a Kiss”. Vi undersøger spotlys-muligheder. Ligeså undersøger vi muligheden for at få spotlys på indgangsskiltet ved Nordmarksvej, det sidste lykkes ikke.

Park & Vej var meget opmærksomme og hjælpsomme i dagene omkring jubilæet og de nye skulpturer.
Vi overvejer en henvendelse til Ny Carlsbergfondet for at komme i betragtning, når der ”uddeles” skulpturer.
Og vi vil lave en dejlig ”billedbog” med historien om Skulpturpark Billund.

Parløb reklamebureau a/s