HANS AUGUST ANDERSEN

1926-2003 

 

Maler og billedhugger 

Hans August Andersen har ydet en helt personlig indsats for udviklingen af det konkrete maleri i Danmark. Han er en af de første danske malere, der konsekvent har arbejdet med perceptionspsykologiens figur-grundproblematik i det sort-hvide maleri, den retning, som internationalt fik betegnelsen op art.

Også hans store skulpturer i cortenstål træder frem som stærkt personlige udtryk.

Har været med til at præge det lokale miljø og hermed efterlevet den oprindelige konstruktivismes intention om kunstens brug i det sociale rum. 

Parløb reklamebureau a/s