Historien 2011 - 2015

 

2015
Vi begynder for alvor at tænke på parkens 25-års jubilæum i 2016. 

Fælles møde vedr. næste fase af udviklingsplanen for parken med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted og repræsentanter for Billund Kommune. Vi håber, Billund Kommune entusiasme er lige så stor som vores. 

Udflugt til skulpturparken Skovsnogen. 

Recognoscering på Sculpture by the Sea i Aarhus. Og i flere andre store byer. 

Billund Kulturskole, Børnebiblioteket og Den internationale Skole sætter liv i Skulpturparken, to dage med metervis af symboler på Skulpturstien, malet med hvid lermaling af børn, samt international regatta i Billund Bæk. Skibsbyggeriet er den ene dag med inspiration af Shane Brox, kendt fra Danmarks Radio og tv.  

Parkens grønne områder bliver flere steder trimmet, både af hensyn til insekter og særlige planter - og som forberedelse til jubilæumsåret, idet vi har god viden om overraskelser.  

Vi har drøftet realisering af en skulptur af engelske George Cutts. Et af hans værker står i Ekebergparken i Oslo.  Forslaget er ”Phoenix”, en 20 m høj, snoet skulptur i højpoleret rustfrit stål, der skal dreje rundt og fange lyset. Men prisen er 245.000 britiske pund - og vi kan ikke overbevise Kommunens ledelse.

2014
Land art-projektet kan ikke gennemføres i oprindelig tænkt størrelse - for dyrt - der regnes på et mindre. Kommunen iværksætter §3-undersøgelse for engområdet ifm land art. 

Buskrydning af Rotary i Billund. 

En sjælden sommerfugl, Okkergul pletvinge, blev opdaget i Skulpturparken af Kommunens biolog Mads Navntoft Olsen. Det passer fint både ind i vores lærings-vision og nænsom naturpleje. 
Skulpturen "Stående figur" flyttes til en bedre plads i engen. 
Børnebiblioteket og Den Internationale Skole holder Regatta i Billund Bæk. Børn bygger fartøjer i LEGO klodser. 
Alfio Bonannos spændende land art-projekt må desværre lukkes ned.
 
Kontakt til landskabsarkitekt Charlotte Skibsted og fælles møde for at drøfte hendes fremtidsplaner, der var baggrund for renoveringen af Skulpturparken. 
Se Charlotte Skibsteds samlede idéer til Skulpturparken her

Vi opgiver at få (dele af) Frithioff Johansens skulptur opsat i Skulpturparken. 

2013
Vi drøfter land art-skulptur af Alfio Bonanno og læringsprojekt om natur. 

Skulpturen "Stjernedyret" blev efterset, og nogle begyndende rusthuller repareret af dygtige, lokale folk. 

Billund Kommune opfyldte ønsket om en fin, robust trappe i træ op til Stjernedyret. 

Der kom QR-koder på alle skilte vedr. de enkelte skulpturer samt ved indgangene. 

3. serie postkort "Hilsen fra Billund" med motiver fra Skulpturparken udkom. Igen sponsoreret af Den Jyske Sparekasse. 

Alfio Bonanno laver flere forskellige skitser til land art-skulptur. 

Der oprettes en webredaktion. 

Buskrydning: Rotary i Billund hjalp med at fjerne selvsåede træer i Skulpturparkens eng-område. De store bunker blev fjernet af Billund Kommune. 

Sommerudstilling med yngre kunstnere drøftes. 
Vi undersøger mulighederne for at placere Frithioff Johansens "Sfirot" i Skulpturparken. Den kan ikke opføres som tidligere på Rådhuspladsen, hele fundamentet er brudt itu. 

2012
Regentparret besøger Skulpturparken. 

17. permanente skulptur skænkes af Camilla og Kjeld Kirk Kristiansen. 3-Dimensionel Circle af Jeppe Hein. 
Arbejdsgruppen har dialogmøder med Forvaltningen specielt vedr. flytning af skulpturer og skilte i forbindelse med omlægning af stien. 
Total renovering af skulpturen ”Drømme, leve, lege” af Thomas Kruse og børn fra Billedskolen gennemføres med økonomisk støtte fra Ole Kirks Fond. 
Hjemmesiden får en tiltrængt opdatering. 
Fotokonkurrence i samarbejde med den Jyske Sparekasse og Billund Ugeavis.

2011
Stien gennem Skulpturpark Billund får officielt vejnavn: Skulpturstien. 
Byrådet beslutter at gennemføre en stor del af udviklingsplanen for Skulpturpaken i 2011: omlægning af stien flere steder, ændret belægning til asfalt, opsætning af lamper, anlæg af opholdspladser med faste bænke i sten.  Engen ryddes for en del selvsåede træer og buske.

På grund af det omfattende jordarbejde hen over året fravælger vi aktiviteter i parken.

Dog siger vi ja til at være medarrangør for en udstilling af 12 murværker af Flexstone, en nyudviklet mursten med system næsten som i LEGO klodser – som arkitektstuderende og murerlærlinge sammen udfører. Udstillingen åbnes med prisoverrækkelser for bedste Innovation og Kvalitet/Håndværk. Et samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole i København, Exners Tegnestue, Murerfagets Oplysningsråd – og Randers Tegl i Aalborg.

Billund udpeges af Kulturministeriet som en af byerne i projektet Corporate Town/en stor industrivirksomheds vækst og fælles historie med en by. Historien om LEGO virksomheden og Billund by skal fortælles via oplevelsesposter på en rute, hvor Skulpturpark Billund kobles til. Eva Lillegaard Hansen fra Skulpturpark Billunds bestyrelse deltager i en udviklingsgruppe.

Billedskolen, LEGO Fonden og Skulpturpark Billund inviterer børn til byggeaktivitet i efterårsferien tre forskellige steder i parken. Materialerne er store træskiver (pyramidebyg), pileflet og vævning med snore mellem træer.

Visionen Billund – Børnenes Hovedstad præsenteres. Også dér kan indtænkes planer for Skulpturparken. 

Vi kontakter land art kunstneren Alfio Bonanno vedr. labyrint, en skulptur for både børn og voksne. Formentlig udførelse i 2013.

Parløb reklamebureau a/s