jord og vand

 

Billund Vand og Billlund Kommune arbejder i 2018 med to store projekter i Skulpturparkens midterste del.

 

Ny spildevands-stikledning til Hotel LEGOLAND

På grund af Hotel LEGOLAND’s kommende Borghotel har Billund Vand i marts og april arbejdet med at etablere en ny stikledning til hotellet. Derfor har en del af Skulpturstien været afspærret og opgravet, og man har ikke kunnet benytte stien som normalt. Den 12. april blev der igen lagt asfalt på den del, som har været opgravet. Billund Vand forventer, at den sidste planering af jorden og græssåning vil være udført inden udgangen af april.

 

 

 

Genslyngning af Billund Bæk og udvidelse af søen
I august forventer Billund Vand og Billund kommune at gå i gang med det næste projekt i Skulpturparken.
For at forbedre vandkvaliteten i Billund Bæk er det nødvendigt at udvide søen bag Hotel LEGOLAND, så regnvandet ved kraftig nedbør ”bliver forsinket” i søen, inden det løber ud i Billund Bæk.

 

 

I forbindelse ved udvidelsen af søen vil ca. 350 m af Billund Bæk blive flyttet og genslynget, så den økologiske tilstand forbedres.
Ved udvidelsen af søen får hedejorden/mineraljorden lov at ligge bar for at skabe mulighed for ekstra ynglepladser for den sjældne sommerfugl Okkergul pletvinge. Sommerfuglen blev fundet i Skulpturparken i 2014.

Parløb reklamebureau a/s