jord og vand og aftentur

 

To omfattende projekter med store, tunge maskiner satte præg på Skulpturparken i 2018. Der blev gravet og flyttet masser af jord.

På grund af LEGOLAND Billunds kommende Borg-hotel skulle Billund Vand etablere en ny spildevands-stikledning.

 

Søen er samtidig blevet oprenset og udvidet, så regnvand ved kraftig nedbør ”forsinkes”, inden det løber ud i Billund Bæk. Derfor måtte de to elegante skulpturer ”Balanceakten” af Jens Galschiøt i en periode fjernes, til savn for mange af parkens faste besøgende. Billund Kommune gennemførte samtidig en genslyngning af Billund Bæk for at forbedre den økologiske tilstand. Dermed er bækken flere steder kommet tættere på Skulpturstien med mere synligt vandspejl.

 

 

 

En aften i maj måned arrangerer skulpturparkbestyrelsen en aftentur for alle interesserede. Her vil ingeniør Jesper Primdahl fra Billund Vand fortælle om arbejdet. Traditionen tro snakker vi også om skulpturerne. Deltagelse er gratis. Tidspunktet annonceres i bl.a. Billund Ugeavis.

 

Parløb reklamebureau a/s