Historien 2016-

 

2018

Året står i bogens tegn. Vi mangler flere fotos.
Kvalitet: Hos mange af kommunens nyansatte savner vi sans for kvalitet og historik/viden om Skulpturparken og Billund i øvrigt. Skulpturparken er blevet populær, og mange vil gerne afvikle arrangementer derude.
Vi beslutter at købe to skulpturer af japanske Sawako Ando. Kunstneren udstillede på Sculpture by the Sea i Aarhus.
Drøftelse vedr. kvalitetskriterier med Borgmester og Kommunaldirektør. Vi kan håbe, at det der projekteres i Skulpturparken af andre også vil sætte kvaliteten højt.
Togen og Oto, de nye skulpturer fra Japan, opstilles med hjælp K.G. Hansen. Modulex donerede skiltene.
11. oktober præsenteres bogen ”Skulptur rimer på natur”.
Billund Vand og Billund Kommune har store anlægsarbejder i Skulpturparken. Udvidelse af søen og re-slyngning af Billund Bæk.
Kommunens projekt om Playline forstår vi ikke i forhold til Skulpturparken, men bliver inviteret til nyt møde, der fremmer dialogen.
Vi holder møde med Børnenes Hovedstad om et fælles projekt.

2017

Spotlysene ved  ”Give Me a Kiss” blev opstillet. Det viste sig, at den slags er udsatte for fugt og stød. Men alle er glade for belysningen.
Vi har ønske om en trampesti fra Jeppe Hein-skulpturen og ind langs hegnet mod skolen. Afdelingen for Natur og Fritidsliv er enige i, at det er en god idé men at vente, til byggeriet og dermed pumpning af grundvand gennem rør ud i engeni Skulpturparken er afsluttet.
Bogprojektet sættes i gang. Vi taler meget om billeder. Der holdes en del møder. Tekstforfattere kontaktes og ligeså oversætter til engelsk. Vi søger fonde.
Årets aftentur i Skulpturparken ”for alle” er denne gang med biolog Mads Navntoft Olsen, Billund.
Kommune.
Company Town ruten og Skulpturstien - samt Hjertestien og Sound walk - bliver en del af en ny større rute udtænkt af Billund Kommune og kaldt Playline. Det ord hævder vi, kan misforstås pga tanken og LEGO legetemaer. Vi holder møde med repræsentanter for Planafdelingen.
Cronhammar-bænken bliver efterset for skrammer på siderne og nylakeret.
3-D-Circle er gået lidt i stykker i midten og sendes til Jeppe Heins værksted i Berlin.
Bogen begynder at ligne vores ønsker, men vi mangler billeder.

 

2016

Flere store arbejdsprojekter gennemføres i anledning af parkens 25-års jubilæum. Modulex donerer nye indgangsskilte ved de tre indgange samt skilte til to, nye skulpturer. Park & Vej lægger chaussesten uden om skiltene.
Kommunen har fældet gamle graner i et (lidt for stort) stykke af skoven og nyplantet forskellige løvtræer.
Vi ønsker hjemmesiden redesignet og får et flot oplæg fra CreaScop.
Vi opretter desuden en facebook-side.
En gruppe elever fra Det jyske Kunstakademi vil gerne deltage i en Sommerudstilling i Skulpturparken. Ingen af dem har tidligere udstillet skulpturer i det fri. Budgettet holder fint til ideen. Tidspunkt juni-juli.
K.G. Hansens uvurderlige murere flytter ”Indgang” - parkens allerførste skulptur - til ny plads ved Skolevej. Og de forbereder placering og opstiller to nye skulpturer.
28. april afsløres ”Fabeldyr” - kunstneren, H.K.H. Prins Henrik selv er til stede. Skulpturen er en gave fra Camilla og Kjeld Kirk Kristiansen. Prins Henrik syntes om en konkurrence om at finde kælenavn til Fabeldyret. 
21. maj fejrer vi parkens 25-års jubilæum. Musik af LEGOLAND Billund Garden. Taler og afsløring af endnu en ny skulptur. ”Give Me a Kiss” af kinesiske Qian Sihua - en gave fra Ole Kirk’s Fond. Traktement: gule kys-kager som apropos til skulpturen - og Hotel Propellens jubilæumshilsen i forma af servering af kaffe, te og juice.  
Et forslag om belysning af ”Give Me a Kiss”. Vi undersøger spotlys-muligheder. Ligeså undersøger vi muligheden for at få spotlys på indgangsskiltet ved Nordmarksvej, det sidste lykkes ikke.
Park & Vej var meget opmærksomme og hjælpsomme i dagene omkring jubilæet og de nye skulpturer.
Vi overvejer en henvendelse til Ny Carlsbergfondet for at komme i betragtning, når der ”uddeles” skulpturer.
Og vi vil lave en dejlig ”billedbog” med historien om Skulpturpark Billund.

Parløb reklamebureau a/s